Träffa en fånge, lås inte in dina känslor
Träffa en fånge, lås inte in dina känslor
Stäng